ගෞතම බුදු සසුන තුළ ගුණධර්ම පුරන භික්ෂූ,භික්ෂුනී,උපාසක,උපාසිකා යන සිව්වනක් පිරිසට අවශ්‍ය ධර්ම කරුණු පහසුවෙන් ලබා ගැනීමේ අරමුණින් මෙ වෙබ් අඩවිය දියත් කරන ලදි. 
           2600 වෙනි සම්බුද්ධත්ව ජයන්තියට සමඟාමීව ඇරඹුනු මෙම වෙබ් අඩවිය බොහෝ කාලයක් පවත්වා ගැනීමට අදහස් කරන අතර ඒ සඳහා ඔබගේද සහය අපේක්ෂා කරමු. මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති අඩුපාඩුකම්, කළ යුතු වෙනස්කම් ආදිය අපහට දක්වන්නේ නම් එය අප හට මහත් ශක්තියක් වනු ඇත. දුර්ලභව ලැබුණු මින්ස් ජීවිතයේ වටිනාකම අවබෝධ කරමින් ධර්මය පිහිට කොට ගෙන, ධර්මය සරණ කොට ගෙන, ධර්මයට සත්කාර සම්මාන දෙමින් භයානක වූ සංසාර ගමනින් අත්මිඳීමට ඔබ අප සියළු දෙනාහට හැකි වේවා.

වැඩි විස්තර සඳහා අප හා සම්බන්ධවන්න

ප‍්‍රසාද්       - 0718312334

රොමේෂ්  -  0712930639
ලූසිත       - 0713182537    

 

තෙරුවන් සරණයි !!!
vision.buddhist@gmail.com