සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති


අප විසින් සිදුකරන වාර්ෂික ධර්ම දාන පිංකමේ මෙම වර්ෂයේ කටයුතු පිංවත් ඔබගේ කාරුණික දායකත්වය මත වඩාත් සාර්ථකව නිම කර ගැනීමට හැකි විය. අප විසින් මුද්‍රණය කළ අසිරිමත් දානය හා සීහල වත්ථු යන ග්‍රන්ථ පහත සඳහන් ස්ථාන වලට බෙදාහැරීමට අප විසින් කටයුතු කරන්නෙමු.

බණ්ඩාරවෙල/ඇල්ල /හල්දුම්මුල්ල /හපුතල/බදුල්ල සියළු සිංහල  පාසල් පුස්ථකාල සඳහා
නගර සභා හා ප‍්‍රදේශීය සභා පුස්ථකාල සඳහා
බණ්ඩාරවෙල /දියතලාව/බදුල්ල මහ රෝහල්ල දිසා රෝහල් හා ආයුර්වේද රෝහල් සඳහා
බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයේ වෙහෙරවිහාරල පිරිවෙන් හා තෝරාගත් දහම් පාසල් සඳහා
ප‍්‍රදේශයේ වැඩිහිටි නිවාස සඳහා
බන්ධනාගාර පුස්ථකාල සඳහා

මෙම ධර්ම දානය මගින් අත්වන්නා වූ සියළු කුසල ධර්මයන් මෙම ධර්ම දානයට සහභාගි වූ සියළු දෙනගේ අනන්ත සසර පටන් මේ දක්වා මියගිය සියළුම ඤාතීන්ගේ පරලොව ජීවිත සුවපත්වීම පිණිසත්, අප සියළු දෙනා ඇතුළු පවුලේ  සැමගේ මෙලොව ජීවිතය සුවපත්වීම පිණිසත් පරලොව ජීවිතය සුවපත්වීම පිණිසත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය ඉක්මණින් අවබෝධවීම පිණිසත් හේතු වේවා.

ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි !!!